Проект С РАК ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА

Анкети

През 2005 г. е създадена канадската лаборатория MBVax Bioscience, която на основата на съвременното разбиране на туморната имунология усъвършенства и оптимизира добре известния в средата на миналия век Coley Fluid и създава препарата MBVax Coley Fluid, както и специализиран протокол за администирането му. В настоящия момент MBVax Coley Fluid е експериментално лекарство, което не е регистрирано в нито една държава. Въпреки това, в съответствие със собствените си здравни законодателства и поради изключително оптимистичните прогнози, много страни са го разрешили за лечение на напреднали метастатични тумори и за пациенти, за които конвенционалните методи са изчерпани. Това са САЩ, Великобритания, Швейцария, Германия, Австрия, Ирландия, Израел, Китай, Мексико, Парагвай, Южна Африка и Бахамите.

MBVax Bioscience координира програма за милосърдно приложение, съгласно която лекарственото средство сепредоставя безвъзмездно на лекари, усвоили клиничния протокол и получили право на доставка и приложение, в съответствие с местните регулации.

Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по здравеопазване на Народното събрание са  информирани   за високата лечебна ефективност на MBVax Coley Fluid. Съгласно последните данни на производителя, получавани от клиники, в които препаратът се прилага върху пациенти в последна фаза на метастатичен рак, страдащи от многобройни проблеми от предходно лечение и с изчерпани за стандартната медицина лечебни възможности, са постигнати следните резултати:

  • 94 % от пациентите е получено общо подобрение,
  • 70 % е потвърдена туморна регресия

До настоящият момент  българските здравни власти отказват разрешение за  лечение  на напреднали метастатични тумори  за пациенти в летален стадий.

Моля споделете вашето мнение:

Трябва ли пациентите да носят протоколи за заверка в районните здравноосигурителни каси и да ги предоставят на личните лекари и специалисти?

View Results

Loading ... Loading ...

———————————————————————————————-

От 2011 година лекарствата за хормонално лечение на пациенти с онкологични заболявания се финансират от НЗОК. За целта е необходимо пациента да посети лекуващия лекар в лечебното заведение и след извършване на необходимите изследвания експертната комисия в лечебното заведение подготвя “Протокол за предписване на лекарства ,заплащани от НЗОК/РЗОК.”

Пациентът трябва да направи заверка на протокола в РЗОК, на територията на която е направил избор на личен лекар. Заверката на протокола става като пациентът отиде лично в РЗОК и се представи с лична карта или упълномощи с нотариално заверено пълномощно негов близък. След заверка на протокола за предписване на лекарствата и с рецептурна книжка отива при личния лекар или специалиста, който издава едномесечна или тримесечна рецепта. От пациента се изисква да направи 2бр. копия на одобрения протокол – един за личния си лекар и един за аптеката, където ще получи медикамента. Въз основа на протокола личния лекар или специалиста издава рецептата. В аптеката пациентът трябва да представи заверена рецептурна книжка, лична карта, оригинален протокол, копие на протокола, който остава в аптеката и при получаване на лекарството се отразяват всички назначения, и рецепта от личния лекар или специалиста. Срокът на действие на протокола е от шест месеца, което задължава пациента да мине по гореописаната схема.

Моля споделете вашето мнение:

Трябва ли здравната администрация да разреши лекарственото средство MBVax Coley Fluid да се използва от българските лекари при лечение на онкоболни в терминален стадий?

View Results

Loading ... Loading ...

Вашият коментар

Required fields are marked *.