Проект С РАК ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА

От пощата: Компрометира се скъпоструващо лечение на онкопациенти

| 0 comments

Изпращам Ви един материал за проблемите на онкоболните, лекуващи се с прицелните перорални противотуморни лекарства . Тези лекарства уж щяха да минават през аптеките, уж нямаше да има проблеми, но на този етап нещата са както миналата година – получават се в болничните аптеки, закупуват се от болниците, но се заплащат от НЗОК, а има и проблеми. Тези лекарства засягат малко хора, по-често с тях се лекуват хората с редки туморни заболявания и много, много не се обсъждат. Споменават се само когато стане въпрос за пари – скъпи са, достигат цени от над 10 000лв., а се пият непрекъснато или по схеми, които не се прекратяват, докато има полза за пациентите, което често е с години. Щом и на сайта на ESMO пише, редките тумори са забравените тумори, става Ви ясно, че сме последна грижа, пък и с тези скъпи лекарства…

Това което съм написала не съм си го измислила просто така – през януари имах разговори в НЗОК и те ме увериха, че всичко са предвидили. Запознала съм се с наредбите им, следя как се развиват нещата. В четвъртък разбрах, че в ИСУЛ няма сунитиниб (ползвам генерините имена на лекарствата, иначе някой ще вземе да реши, че им правя реклама), във Варна болницата отказвала да закува тези лекарства (в петък ми казаха, че е купила), миналата седмица в софийски градски диспансер нямаше иматиниб. Веднага се обадих в НЗОК и споделих тези проблеми – казаха, че няма законова причина това да се случва, че са разпратили писма до РЗОК (за февруари е изпратено в началото на месеца, а за март, също в началото му,) в които има точни обяснения за начините, по които ще става плащането и отчетите за дейностите, в тях пише и как ще се възстановяват раходите от януари. Твърдят, че за януари ще реимбурсират всичко. Били пращали и писма на конкретни болници в отговор на техни запитвания. Аз тези писма не съм ги виждала, те са вътрешна кореспонденция на НЗОК и РЗОК. Това, което съм написала е това което намирам в сайта на НЗОК и ми цитира служител на НЗОК. В понеделник пак ще се опитам да се свържа с директора на ИСУЛ.

Молбата ми е, ако преценявате, че е уместно, да публикувате този материал на Вашата страница.

Последните дни се случва това, което не биваше да се допуска – пациенти на перорална прицелна противотуморна терапия прекъсват активното си лечение, което може да бъде успешно само когато приемът на медикамента се извършва според съответните схемите и указанията. Става въпрос за част от онези скъпо струващи лекарствени препарати, които са трън в очите на доста хора – като че някой сам си е избрал от какво да се разболее и с какво да се лекува.

Още през януари т.г. от НЗОК се получи пълното уверение, че подобни инциденти няма да се случат – взети са всички законови мерки, които да обезпечат този ти лечение – указания, наредби и приложения към тях, клинични пътеки, процедури и т.н. Въпреки това, с днешна дата в някои болници тези медикаменти липсват. От НЗОК се получава уверение, че от тяхна страна няма причини, но на практика нещата са различни – това, че законово нещата са решени, очевидно не означава, че проблеми няма. В болниците се опасяват, че изразходваните средства няма да им бъдат реимбурсирани – на този етап те работят по алгоритмите за лечение на МЗ от 2011г. (тези на НЗОК още не са публикувани) и, ако впоследствие НЗОК промени медицинските си стандарти за лечение с тези медикаменти, то средствата, изразходени за пациенти, които вече не биха отговаряли на новите изисквания, няма да им се възстановят. На места количествата лекарства, договорени по обществените поръчки от 2011г. са изчерпани, а нови търгове не са стартирани – предстоят договаряния за отстъпки на медикаментите с притежателите на разрешително за употребата им и изглежда нито болниците знаят какви цени да договарят, нито дистрибуторите какви цени да предлагат. От НЗОК уверяват, че такъв проблем не би следвало да съществува и казват, че на основание Закона за обществените поръчки (ЗПО) за цялостната номенклатура, лечебните заведения следва да провеждат търгове за доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания. Ако договорената от НЗОК цена е по-ниска, лечебното заведение следва да сключи допълнително споразумение за договорената от НЗОК цена. Лечебните заведения допълнително ще бъдат уведомени за лекарствените продукти, които НЗОК ще заплаща за домашно лечение. Такива са и въпросните перорални прицелни противотуморни медикаменти – те се приемат в домашна обстановка. Има и притеснения около отчетите за м. януари. По този въпрос НЗОК е уточнила, че отчетите и реимбурсирането на средства за януари, изразходени от болниците за лекарствени продукти, приложени по клиничните пътеки и процедури за лечение на онкологични заболявания, ще се отчитат само по спецификация за тях и единичната цена за медикаментите трябва да съответства на тази, с която той е закупен от лечебното заведение на базата на действащите към момента договори по ЗПО.

Колкото повече се задълбочава човек в наредбите и приложенията им, толкова по-законово обезпечени изглеждат нещата. Но проблемът си остава – дали някъде връзката между лечебните заведения и НЗОК се къса, дали информацията не е пълна – не става ясно. Факт е, че се компрометира лечение, за което обществото е дало вече доста средства и сега заради административни недоразумения и липса на диалог между касата и болниците, може да се окаже, че те са хвърлени на вятъра, защото без това системно и активно лечение, болестта бързо би могла отново да се развие. Може и на някой да му се струва, че щом се лекуваш в къщи, ходиш на работа, водиш живот с относително добро качество, значи не си тежко болен, ако останеш 1-2 месеца без лечение не би било проблем. Точно в това е проблемът – ако прекъснеш лечението си и болестта отново прогресира, след това специалистите трудно биха върнали контрола върху нея. Лечението се проваля, а това може и да е фатално.

Вашият коментар

Required fields are marked *.